Prevádzkovateľ e-shopu je spoločnosť TR instruments spol. s r.o.

Funkčný generátor GW Instek MFG-2260MRA

Dostupnosť:> ako 3 týždne
  Poslať dotaz
Návod:AJ
Záruka:24 mesiacov

Viackanálový true point-by-point (200 MSa/s, 14 bitov, 16k pamäť) funkčný generátor MFG-2260MRA so štyrmi kanálmi a výkonovým zosilňovačom 20 W / 20 dB. CH1 a CH2 s dual channel generovaním voliteľného (arbitrárneho) signálu 1 µHz – 60 MHz a funkčným generátorom štandardných funkcií. Kanál Pulse s nastaviteľným pulzným generátorom do 25 MHz a kanál RF (sínus 1 µHz – 320 MHz, generovanie funkcií a voliteľného signálu). Funkcia spúšťania, modulačné funkcie a meranie frekvencie. Všetky kanály sú izolované od zeme. Rozhranie USB a LAN.

EN
Návod iba v AJ
1 169,17 € bez DPH1 414,70 € vrátane DPH

Parametre kanálov CH1 a CH2

 • true point-by-point generátor, vzorkovanie 200 MSa/s, rozlíšenie 14 bitov, pamäť 16k bodov
 • Frekvencia voliteľného priebehu 1 µHz - 60 MHz
 • Frekvencia funkcií - sinus (max. 60 MHz), obdĺžnik (max. 25 MHz), trojuholník a píla (max. 1 MHz)
 • Výstup 1 mVpp - 10 Vpp (do 50 Ω), rozlíšenie 0,1 mV alebo 4 digity, offset ± 5 V
 • Korelované dual channel funkcie

Parametre kanála Pulse

 • Frekvencia 1 µHz - 25 MHz
 • Výstup Výstup 1 mVpp - 2,5 Vpp (do 50 Ω), offset ± 1 V
 • Nastaviteľná frekvencia, strieda, trvanie nábežnej a zostupnej hrany

Parametre kanála RF

 • Generovanie true point-by-point funkcií a voliteľného priebehu ako pri CH1 a CH2
 • Generovanie signálu sinus až do frekvencie 320 MHz

Parametre výkonového zosilňovača

 • Vstupná impedancia 10 kΩ
 • Frekvenčný rozsah DC - 100 kHz
 • Vstupné napätie maximálne 1,25 Vp
 • Zosilnenie 20 dB
 • Výstupné napätie maximálne 12,5 Vp; Výstupný prúd maximálne 1,6 A

Funkcia prístroja

 • 4 výstupné kanály - CH1, CH2, Pulse, RF
 • Generovanie voliteľných (arbitrary) a štandardných funkčných priebehov
 • Výstupné kanály izolované od zeme do 42 V (AC+DC peak)
 • Možnosť zadania priebehu ručne, nahraním *.CSV súboru, alebo pomocou zadarmo dostupného softvéru AWES
 • Uloženie až 10 nastavení prístroja
 • Modulačné funkcie AM, FM, PM, SUM, PWM, FSK, sweep a burst
 • Meranie frekvencie 5 Hz až 150 MHz
 • Funkcia spúšťania (trigger)
 • Rozhranie USB a LAN
 • 4,3" TFT displej
 • Rozmery 266 x 107 x 293 mm, hmotnosť cca 2,5 kg

Generátor MFG-2260MRA

MFG-2260MRA je funkčný generátor so 4 výstupnými kanálmi. Kanály CH1 a CH2 slúžia na generovanie užívateľských priebehov a generovanie štandardných funkcií (na výber je zo 66 uložených funkcií). Tretí kanál s pulzným generátorom s kmitočtom až do 25 MHz s nastaviteľnou striedou, frekvenciou a dobou trvania nástupnej a zostupnej hrany. Štvrtý kanál RF podporuje generovanie voliteľných priebehov a štandardných funkcií (ako pri CH1 a CH2) a funkcie sínus až do 320 MHz.


Generovanie funguje na princípe true point-by-point (200 MSa/s, 100 MHz, rozlíšenie 14 bitov, 16k pamäte), ktorý vylepšuje nedostatky priamej digitálnej syntézy. Hlavná výhoda je, že nedochádza k preskakovaniu bodov v pamäti a menší jitter generovaného signálu.


Sú dostupné bežné modulačné funkcie - AM, FM, PM, FSK, PWM a SUM a funkcie rozmietania (sweep) a burst. Funkcia sweep funguje vo frekvenčnom aj amplitúdovom režime. Generátor umožňuje meranie frekvencie v rozsahu 5 Hz - 150 MHz.

priebehy modulácie


Oproti nižším modelom je MFG-2260MRA vybavený výkonovým zosilňovačom 20 W / 20 dB. Tento zosilňovač pracuje v nižšom frekvečnom rozsahu do 100 kHz s činiteľom harmonického skreslenia menším ako 0,1 %. Je vhodný pre použitie na zosilňovanie audio signálov, alebo ako zosilňovač pre piezoelektrických členov a testovanie vlastností magnetických materiálov.


MFG-2260MRA má všetky terminály odizolované od šasi a zeme, čo je výsadou predovšetkým high-end generátorov. Izolačné napätie pri kanáloch je 42 V (AC peak + DC offset). Toto riešenie je ideálne na testovanie plávajúcich obvodov.


Užívateľ má možnosť zadať priebeh signálu ručne pomocou klávesnice a ovládacích prvkov na prednom paneli prístroja, môže využiť zadanie pomocou súboru *.CSV (generované napríklad v Matlabe alebo Excele), môže použiť prepojenie s osciloskopom na uloženie a nahranie priebehu, alebo využiť voľne dostupný softvér AWES pre editáciu zložitejších priebehov.

front mfg-2260MRA