Nestačí Vám táto ponuka? Navštívte náš web TR instruments

Programovateľná elektronická záťaž GW Instek PEL-3032E

Dostupnosť:> ako 3 týždne
  Poslať dotaz
Návod:AJ
Záruka:24 mesiacov
Programovateľná jednokanálová elektronická záťaž PEL-3032E s výkonom 300 W (2,5 – 500 V / 15 A). Záťaž umožňuje statický, dynamický a sekvenčný (normal/fast) režim. Podporuje pracovné režimy CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV, CP+CV. Funkcia Soft start, Remote sense, nastaviteľná doba nábehu, funkcia Timer, automatické testovanie batérií, a testovanie ochrany OCP a OPP. Režimy ochrany OCP, OVP, OPP, OTP, UVP, rozhrania USB a GPIB (voliteľné).
EN
Návod iba v AJ
1 749 € bez DPH2 116,29 € vrátane DPH

Parametre prístroja

 • Výkon 300 W
 • Rozsah napätia 2,5 - 500 V (max. rozlíšenie 1 mV)
 • Rozsah prúdu 0 - 15 A (max. rozlíšenie 50 µA)
 • Nastaviteľná doba nábehu maximálne 2,5 A/µs
 • Statický, dynamický a sekvenčný režim
 • Pracovné režimy CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV, CP+CV
 • Režimy ochrany OVP, OCP, OPP, OTP, RVP, UVP
 • Funkcia Soft start - nastavenie doby nábehu
 • Funkcia Remote sense - kompenzácia úbytku napätia na prívodných vodičoch
 • Funkcia Timer - meranie času a odpojenie po nastavenej dobe
 • Automatizovaný test batérií, automatizovaný test ochrany OCP (preťaženie prúdu) a OPP (preťaženie výkonu)
 • Analógový vstup pre riadenie napätím/odporom
 • Podpora nastavenia spúšťania (Trigger IN / Trigger OUT)
 • 3,5" LCD displej
 • Rozhranie USB, GPIB (voliteľné)
 • Rozmery 214 x 124 x 401 mm, hmotnosť cca. 7,5 kg

Obsah balenia

 • CD s užívateľským manuálom
 • Napájací kábel
 • Prívodné káble GTL-105A

Elektronická záťaž GW Instek PEL-3032E

Programovateľná jednokanálová jednosmerná záťaž GW Instek PEL-3032E je vhodná na meranie a testovanie zariadení s výkonom do 300 W , ako napríklad nabíjačky, napájacie adaptéry a batérie. Minimálny nastaviteľný prúd záťaže je 60 mA.


Záťaž má 7 pracovných režimov . Základné režimy sú režim konštantného prúdu CC , režim konštantného napätia CV, režim konštantného odporu CR a režim konštantného výkonu CP . Z týchto 4 sú odvodené ďalšie 3 pracovné režimy - CC+CV, CR+CV, CP+CV . Výhodou PEL-3032E pri kombinovaných režimoch je plynulé prepnutie režimov - nedôjde k prerušeniu v odoberanom prúde.


PEL-3032 ponúka 3 režimy testovania . Statický režim umožňuje testovať zariadenie s jedinou nastavenou podmienkou. V dynamickom režime dochádza k prepínaniu medzi dvoma nastavenými podmienkami. Sekvenčný režim umožňuje spojiť podmienky do sekvencie v móde fast (1 sekvencia, 1000 krokov, až 25 µs/krok) alebo v móde normal (10 sekvencií, 1000 krokov, až 1 ms/krok).

sekvenciu rezim PEL-3032EFunkcia Soft start umožňuje nastavenie doby nábehu záťaže. Maximálna strmosť nábehu je 2,5 A/µs . Funkcia timer pracuje v 2 režimoch - v prvom režime meria uplynutý čas od aktivácie záťaže, v druhom režime dôjde k vypnutiu záťaže po uplynulom čase.

funkcia timer pel-3032E

Automatizovaný test vybíjania batérií slúži na testovanie kapacity batérií. Je možné nastaviť rôzne podmienky na vybíjanie - vybíjanie prebieha v CC, CR alebo CP móde.

BATT TEST pel-3032E

Automatizovaný test OCP (over current protection - ochrana preťaženia prúdu) a OPP (overpower protection - ochrana preťaženia výkonu) slúži na testovanie správnej funkcie OCPa OPP ochrany pri zariadení. Pri testovaní dochádza k inkrementálnemu zvyšovaniu prúdu v nastavenom rozsahu, a je možné ľahko zmerať, kedy dôjde k aktivácii ochrany.

Ovládanie záťaže uľahčuje predný panel s tlačidlami a prehľadný 3,5" LCD displej. Analógový vstup pre riadenie externým napätím / odporom je možné využiť na integráciu PEL-3032E do testovacieho riadiaceho systému. Zariadenie podporuje rozhranie USB a voliteľne aj GPIB.

OCP protection PEL-3032E