Nestačí Vám táto ponuka? Navštívte náš web TR instruments

Iskrovo bezpečné snímače teploty a vlhkosti Comet T3110Ex

Dostupnosť:2-3 týždňe
Návod:CZ
Záruka:36 mesiacov
Snímač teploty a vlhkosti T3110Ex, meranie teploty -30 až +80 ° C, jednotky teploty ° C, ° F, meranie relatívnej vlhkosti 0 - 100 %, rosného bodu -60 až + 80 ° C, absolútnej vlhkosti 0 - 400 g/m ^3 , špecifické vlhkosti 0 - 550 g/kg , zmiešavacieho pomeru 0 - 995 g/kg, prúdový výstup 4 - 20 mA, IP 65 elektronika, IP 40 senzory.
292,40 € bez DPH353,80 € vrátane DPH

Parametre prístroja:

 • meranie teploty -30 až +80 °C ± 0.4 %
 • jednotky teploty - °C, F°
 • meranie relatívnej vlhkosti 0 - 100 % ± 2.5 % (od 5 do 95 % pri 23 °C)
 • meranie rosného bodu -60 až + 80°C ± 1.5% (< 25°C)
 • meranie absolútnej vlhkosti 0 - 400 g/m^3 ± 3 g/m^3(< 40°C)
 • meranie špecifickej vlhkosti 0 - 550 g/kg ± 2 g/kg (< 35°C)
 • meranie zmiešavacieho pomeru 0 - 995 g/kg ± 2 g/kg (< 35°C)
 • prevádzková teplota -30 až + 60 °C
 • prúdový výstup 4 - 20 mA
 • IP 65 elektronika, IP 40 senzory
 • rozmery 88.5 x 170 x 39.5 mm
 • váha 150 g

Balenie obsahuje:

 • snímač teploty a vlhkosti T3110Ex do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX certifikát)
 • Kalibračný list od výrobcu (neakreditovane - s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov)
 • bezplatný program TSensor pre nastavenie snímača je možné stiahnuť na webe

 

Iskrovo bezpečný snímač teploty a vlhkosti T3110Ex
Programovateľný snímač T3110Ex s dvoma prúdovými výstupmi 4 - 20 mA je určený na meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.


Elektrické zariadenia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
Špeciálna kategória zariadení, ktoré pre užívateľov predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Takéto zariadenia musia byť konštruované, inštalované, obsluhované a udržiavané tak, aby v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu neboli zdrojom iniciácie výbuchu. Na elektrické zariadenia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu sa vzťahuje európska smernica 94/9/EC (ATEX).


Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu
Priestor, v ktorom sa môže vyskytnúť zmes výbušnej látky (plyn, para, hmla, prach) a vzduchu v takej koncentrácii, že môže dôjsť k jej vznieteniu. Zdrojom iniciácie výbuchu môže byť iskra alebo horúci povrch.


Snímače radu T311xEx sú v iskrovo bezpečnom prevedení
Ide o spôsob ochrany proti výbuchu, ktorý je založený na obmedzení elektrickej energie v zariadení na úroveň nižšiu, než je úroveň, ktorá by mohla spôsobiť vznietenie iskrením alebo tepelnými účinkami.


Princíp iskrovo bezpečných zariadení
spočíva v obmedzení množstva elektrickej energie dodávanej do elektrických obvodov z napájacích zdrojov a v obmedzení energie akumulovanej súčasťami elektrických obvodov. Základným typom rozhrania určeného na ochranu zariadenia umiestneného v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu je Zenerova bariéra alebo galvanicky oddelený zosilňovač.

Iskrovo bezpečný snímač je určený do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, zóna 2.
Programovateľný snímač vlhkosti a teploty vzduchu, vybavený senzormi relatívnej vlhkosti a teplôt. Snímač má dva galvanicky oddelené výstupy 4 až 20mA. Priradenie výstupov a výstupný rozsah meraných veličín sú nastaviteľné užívateľom. Prednosťou je veľký dvojriadkový displej pre súčasné zobrazovanie teploty a relatívnej vlhkosti alebo ďalšieho vyjadrenia vlhkosti. Displej je možné vypnúť. Digitálna koncepcia s mikroprocesorom zaisťuje dlhodobú stabilitu parametrov, teplotnú kompenzáciu čidla vlhkosti a signalizáciu poruchových stavov.
Najmodernejšie polymérne čidlo vlhkosti zaručuje dlhodobú stálosť údaje, odolnosť voči vodnému kondenzátu. Snímače sú určené na meranie vzduchu bez agresívnych prímesí.
Výstupy sú výrobcom nastavené na rozsah -30 až +105 ° C, 0 až 100% RV.
Pre iné nastavenia výstupov užívateľom je nutné kúpiť kábel SP003 – viď Voliteľné príslušenstvo.

Podobné produkty