Nestačí Vám táto ponuka? Navštívte náš web TR instruments

Program COMET MS+ (SWR003) pre meracie ústredne MS6 / MS55

Dostupnosť:Skladom
Návod:CZ
Záruka:36 mesiacov

Nenákladný program pre Windows pre aktuálne vyrábané ústredne. Programy existujú v dvoch verziách - základná verzia je zadarmo. Rozšírenú verziu SWR003 je nutné zakúpiť. Inštalačný program je spoločný pre obe verzie programu, základnú aj rozšírenú.

131,60 € bez DPH159,24 € vrátane DPH

Vlastnosti

Užívateľsky príjemný softvér pre aktuálne vyrábané COMET meracie ústredne MSxx, umožňujúce prehľadné čítanie a spracovanie zhromaždených dát.

Softvér sa skladá z komunikačnej a analytickej časti, ktorá umožňuje prácu s tabuľkami a grafmi.

Intuitívne a prehľadné rozhranie software zaručujúce jednoduchú obsluhu aj začínajúcemu užívateľovi, ktorý sa prvýkrát stretáva s meracou ústredňou COMET. Softvér je plne kompatibilný s MSWindows.

Funkcie

  • prehľadná prezentácia nameraných dát v grafoch a tabuľkách
  • jednoduchých export dát do DBF, ktoré je možné následne otvoriť v MS Excel
  • softvér umožňuje ovládanie všetkých funkcií prístroja, prezeranie a tlač záznamu vo forme tabuliek a grafov
  • možnosť jednoduchého nastavenia MS ústredne krok za krokom - Wizard

Export

Jednoduchý export nameraných dát do formátu XLS alebo DBF. Export nameraných dát súborov môže byť plne automatizovaný. Program podporuje komunikáciu s ústredňami po sériovej linke RS232, RS485, USB, pomocou GSM modemu alebo po sieti Ethernet.

Štatistika

V režime tabuľky je možné ľahko a prehľadne zobraziť nameranú minimálnu a maximálnu hodnotu, priemer, odchýlku a počet uložených hodnôt. Jednoduché a prehľadné zobrazovanie nameranej minimálnej a maximálnej hodnoty, priemeru, odchýlku a počtu uložených hodnôt.

Automatické sľahovanie a ukladanie nameraných dát

Záznamový systém MS je schopný automaticky odosielať namerané dáta do počítača cez všetky komunikačné rozhrania, teda cez sériové rozhranie (RS232 alebo RS485), USB, Ethernet alebo GSM modem.

Je možné nastaviť frekvencie automatického vyčítania. Táto funkcia je k dispozícii aj v prípade, že je prepojených dohromady viac meracích ústrední.

Sledovanie dát v reálnom čase

Meracia ústredňa MS umožňuje sledovať monitorované miesta v reálnom čase. Graf, tabuľka, grafické znázornenie alarmov, to všetko je možné zobraziť v režime „displej“ a sledovať tak stav okamžitých nameraných hodnôt. Tento režim môže byť zdieľaný aj na viacerých počítačoch.

Sledovanie dát cez webové rozhranie

Aktuálne údaje z meracej ústredne je teraz možné zobraziť pomocou HTML stránok cez webový prehliadač. Niekoľko skupín užívateľov (napr. techník, riadenie prevádzky, manažment) môžu súčasne sledovať priebeh merania a procesov. Podmienkou je, že zariadenie je pripojené do internetovej/intranetovej siete.

Minimálne hardverové a softverové požiadavky na inštaláciu softvéru COMET

  • Operačný systém: Windows 7 a vyššie, alebo Windows Server 2008 R2 a vyššie
  • Rýchlosť procesora: 1.4GHz
  • Operačná pamäť: 1GB RAM

Licencia je neprenositeľná a je viazaná iba na PC, na ktorom bola nainštalovaná.

 

Bližší popis

Program umožňuje ovládanie všetkých funkcií prístroja, prezeranie a tlač záznamu vo forme tabuliek. Záznamy je možné exportovať do formátu dbf alebo xls pre ďalšie spracovanie, napr. v MS Excel. Bezplatný program nepracuje s grafmi.

Rozšírenú verziu SWR003 je nutné zakúpiť a zákazník dostane licenčnú kartu, na ktorej je inštalačný kód a počet počítačov, pre ktoré je licencia zakúpená. Program sa pri prvom spustení pýta na inštalačný kód - ak je zadaný, program pobeží ako rozšírená verzia.

Program umožňuje komunikáciu s meracími ústredňami cez Ethernet port (sieť LAN), cez USB, po sieti RS485 alebo cez modem. Umožňuje načítanie informácií o aktuálnom nastavení a stave ústredne, zmenu parametrov ústredne, načítanie nameraných hodnôt z pamäte ústredne a zobrazenie okamžitých hodnôt na vstupoch ústredne. Získané hodnoty je možné prezerať a tlačiť vo forme tabuliek alebo grafov.

Pre zobrazenie alebo tlač je možné vybrať ľubovoľný úsek zmeraného priebehu, užívateľsky nastaviť mierku na osiach grafu, voliť hrúbky a farby čiar, veľkosť okrajov a ďalšie parametre. Je možné vytlačiť priebehy z jednotlivých vstupných kanálov samostatne, alebo rozdeliť graf na viacero listov s nastaviteľnou dĺžkou. Namerané hodnoty je možné tiež exportovať vo formáte dbf pre prípadné ďalšie spracovanie. Priebehy z binárnych vstupov sa zobrazujú v osobitnom grafe.

Průběh zobrazený v programu pro MS ústředny Comet

V režime "Displej" vie program komunikovať s viacerými ústredňami naraz, zobrazovať okamžité hodnoty na vstupoch jednotlivých ústrední, zobrazovať históriu meraní vo forme grafu alebo tabuľky, zobrazovať aktuálny stav alarmov aj ich históriu.

Režim "Displej" programu pro MS ústředny

Program umožňuje chrániť prístup k niektorým činnostiam (nastavenie ústredne, mazanie pamäte ústredne) heslom. Rovnako samotná komunikácia medzi počítačom a ústredňou môže byť zašifrovaná a chránená heslom.

(Možné objednať aj anglickú verziu - prosím uveďte do poznámky k objednávke.)

Rozdíly mezi verzemi programů
Program pre ústredne Comet MSBezplatná verziaSWR003 MS+ programComet Database (databázový program - pre akékoľvek zariadenie Comet)
Stiahnutie záznamu z ústredneánoánoáno
Otvorenie záznamu zo súboruánoánoáno
Export dát do dbf a xls formátovánoánoáno
Stiahnutie záznamu s exportom do dbf-ánoáno
Zobrazenie záznamu v tabuľkeánoánoáno
Plne nastaviteľný graf-ánoáno
Export grafu do formátu pdf-ánoáno
Tlač tabuľky dátánoánoáno
Tlač grafu-ánoáno
Výber hodnôt pre tlač z tabuľky-ánoáno
Logovanie udalostí / prehliadanie udalostíánoánoáno
Konfigurácia ústredneánoánoáno
Zmazanie pamäte ústredneánoánoáno
Odvolánie akustickej signalizácie ústredneánoánoáno
Načítanie konfigurácie ústredne zo súboruánoánoáno
Štatistikaánoánoáno
Nastavenie zložiek a súboru uloženia dát-ánoáno
Alarmové výstrahy v online režime Displej-ánoáno
Zabezpečenie programu - užívateľa a hesla-ánoáno
Autodownload-ánoáno
Export dát do SQL databázy--áno
Stiahnutie záznamu s exportom dát do SQL databázy--áno
Autodownload s exportom dát do SQL dB--áno
Prehliadanie dát SQL databázy--áno